Ofte kan det være vanskelig å lese fra en skjerm. Er du opptatt av at folk skal lese hele artikkelen din må den være enkel å lese. Er innholdet ditt lett å lese vil du sannsynligvis få gjentagende besøk til nettsiden din som vil skape en høyere konverteringsfrekvens. Det er heldigvis enkle grep som kan hjelpe med å gi nettsiden din et raskt løft.

Denne artikkelen gir deg fem tips om hvordan å skrive lettleselige artikler.

Fokuser på ditt publikum

Det viktigste rådet vi kan gi deg er å forsikre deg om at innholdet ditt er på riktig nivå i forhold til hvilket publikum du er ute etter. Hvis du skiver om leker og innholdet er rettet mot barn bør det være veldig enkelt å lese. Hvis ditt publikum for eksempel er leger og advokater kan teksten være mye mer utfordrende, men den skal fremdeles være passende. Vi lister opp fem tips nedenfor. Disse bør bare sees på som retningslinjer, ikke noen fasit.

Hvis du ønsker å lære mer om dette med tekstforfatting er du velkommen til å ta kontakt med oss for en samtale rundt emnet.

Vi hjelper deg mer enn gjerne på veien til gode artikler som konverterer ditt ønskede mål.

Tips 1: Skriv klare avsnitt

Tips 1 Skriv klare avsnitt

Det er viktig at du skriver klare avsnitt. Vi anbefaler at du alltid starter med den viktigste setningen i avsnittet. Deretter kan du forklare og utdype setningen. Dette vil hjelpe leserne dine å forstå artikkelen din ved bare å lese den første setningen i hvert avsnitt. Forsikre deg om at avsnittene ikke blir for lange.

Det er ikke for lite med 8-10 setninger.

Tips 2: Skriv korte setninger

Tips 2 Skriv korte setninger

Forsøk å skrive så korte setninger som mulig. Korte setninger er lettere å lese og forstå enn lengre. Det er sannsynlig at du gjør færre grammatiske feil med korte setninger. Setninger med mer enn 20 ord anses som lange. Skal du skrive på Engelsk må du sørge for at du kun har noen setninger på 20 ord eller mer i en artikkel.

Hvert enkelt språk har sine egne grenser.

Forsikre deg om at avsnittene ikke har mer enn en lang setning hver.

Tips 3: Begrens vanskelige ord

Tips 3 Begrens vanskelige ord

Det er viktig å begrense bruk av vanskelige ord. Det vil alltid være vanskeligere å lese fra en skjerm. Dette gjelder spesielt en skjerm på en smarttelefon. Ord med mange stavelser anses som vanskelige å lese. Unngå disse så langt det er mulig.

Noen ganger handler artikler om noe som er vanskelig å forklare. Dette krever ofte mer avansert ordforråd. I slike tilfeller må du sørge for at setningene og avsnittene dine ikke blir for lange. Dette er noe som leserne dine vil like.

Fokuserer du på et nisjemarked gjør som oftest vanskelige ord mindre nytte en riktige nøkkelord. Husk at det viktigste er at nøkkelordet du ønsker å sette fokus på passer inn i artikkelen.

Riktig nøkkelordsanalyse vil gi deg bedre alternativer for vanskelige nøkkelord.

Tips 4: Bruk overgangsord

Tips 4 Bruk overgangsord

Ved å benytte riktige overgangsord eller signalord om du vil, kan du gjøre innholdet ditt mer lesbar. Overgangsord er ord som fordi, viktigste, derfor eller foruten det. Dette gir leserne dine retning. Disse ordene vil gi signaler om at noe dukker opp. Hvis du skal oppsummere benytter du første, andre, tredje osv. Ønsker du å sammenligne skriver du samme, mindre, heller, mens, eller enten. Skal du konkludere bruker du derav, følgelig eller derfor.

Å benytte overgangsord er nesten det samme som å støpe ordene til hverandre. Forholdet mellom to setninger blir tydelig. Leserne vil forstå innholdet ditt mye bedre hvis du bruker disse ordene ordentlig.

Tips 5: Bruk variasjon!

Tips 5 Bruk variasjon!

For at et innlegg skal være attraktivt for en leser bør det være variert. Unngå å gjenta deg selv. Veksle mellom lengre avsnitt, og kortere setninger. Prøv å bruke synonymer hvis det samme ordet går igjen ofte. Mange bruker ordene og eller for mye. Bland heller disse ordene med også og dessuten. Dette vil gjøre skrivingen din mer attraktiv, ikke minst mer lesbar.

Oppsummering

Hvis du vil at leserne skal komme seg igjennom hele artikkelen din, må du sørge for at den er lett å lese. Ikke gjør det vanskeligere enn du må. Unngå lange setninger og skrive klare avsnitt. Det finnes en rekke verktøy der ute som kan hjelpe deg med å skrive mer lesbar tekst. Disse verktøyene hjelper deg også med å sjekke om skrivingen din er SEO vennlig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg i gang med å bli en mester på godt innhold. Dette vil øke trafikken til nettsiden din.

Du vil få gjentagende besøk og konverteringsfrekvensen vil gå opp.