5 tips om hvordan skrive lettleselige artikler

5 tips om hvordan skrive lettleselige artikler

Innholdsfortegnelse

Ofte kan det være vanskelig å lese fra en skjerm. Er du opptatt av at folk skal lese hele artikkelen din må den være enkel å lese. Er innholdet ditt lett å lese vil du sannsynligvis få gjentagende besøk til nettsiden din som vil skape en høyere konverteringsfrekvens. Det er heldigvis enkle grep som kan hjelpe med å gi nettsiden din et raskt løft.

Denne artikkelen gir deg fem tips om hvordan å skrive lettleselige artikler.

Fokuser på ditt publikum

Det viktigste rådet vi kan gi deg er å forsikre deg om at innholdet ditt er på riktig nivå i forhold til hvilket publikum du er ute etter. Hvis du skiver om leker og innholdet er rettet mot barn bør det være veldig enkelt å lese. Hvis ditt publikum for eksempel er leger og advokater kan teksten være mye mer utfordrende, men den skal fremdeles være passende.

Å forstå målgruppen

For å skrive en lettleselig artikkel er det viktig å forstå målgruppen godt. Det er nødvendig å vite hvem artikkelen er skrevet for, hva deres interesser og behov er, og hvilket kunnskapsnivå de har.

En god måte å forstå målgruppen på er å gjøre grundig research. Dette kan inkludere å lese gjennom kommentarer og tilbakemeldinger på tidligere artikler, undersøke sosiale medier profiler og grupper som målgruppen er medlem av, og å intervjue representanter for målgruppen.

Når man har en klar forståelse av målgruppen, kan man tilpasse innholdet i artikkelen for å imøtekomme deres behov. Dette kan inkludere å bruke et språk som er lett å forstå, å unngå teknisk jargon og fagspråk som målgruppen ikke er kjent med, og å inkludere eksempler og analogier som er relevante for målgruppen.

Det er også viktig å tenke på hva som vil engasjere målgruppen og hva som vil få dem til å fortsette å lese artikkelen. Dette kan inkludere å bruke overskrifter og underoverskrifter for å gjøre artikkelen mer oversiktlig, å inkludere bilder og grafikk for å illustrere poenger, og å bruke en tone som er passende for målgruppen.

Kort sagt, for å skrive en lettleselig artikkel er det nødvendig å ha en god forståelse av målgruppen. Ved å tilpasse innholdet i artikkelen for å imøtekomme deres behov og interesser, vil man kunne skrive en artikkel som er lett å lese og forstå.

Vi lister opp fem tips nedenfor. Disse bør bare sees på som retningslinjer, ikke noen fasit.

Hvis du ønsker å lære mer om dette med tekstforfatting er du velkommen til å ta kontakt med oss for en samtale rundt emnet.

Vi hjelper deg mer enn gjerne på veien til gode artikler som konverterer ditt ønskede mål.

Tips 1: Skriv klare avsnitt

Tips 1 Skriv klare avsnitt

Det er viktig at du skriver klare avsnitt.

Vi anbefaler at du alltid starter med den viktigste setningen i avsnittet. Deretter kan du forklare og utdype setningen. Dette vil hjelpe leserne dine å forstå artikkelen din ved bare å lese den første setningen i hvert avsnitt. Forsikre deg om at avsnittene ikke blir for lange.

Det er ikke for lite med 8-10 setninger.

Tips 2: Skriv korte setninger

Tips 2 Skriv korte setninger

Forsøk å skrive så korte setninger som mulig. Korte setninger er lettere å lese og forstå enn lengre. Det er sannsynlig at du gjør færre grammatiske feil med korte setninger. Setninger med mer enn 20 ord anses som lange. Skal du skrive på Engelsk må du sørge for at du kun har noen setninger på 20 ord eller mer i en artikkel.

Hvert enkelt språk har sine egne grenser.

Forsikre deg om at avsnittene ikke har mer enn en lang setning hver.

Tips 3: Begrens vanskelige ord

Tips 3 Begrens vanskelige ord

Det er viktig å begrense bruk av vanskelige ord. Det vil alltid være vanskeligere å lese fra en skjerm. Dette gjelder spesielt en skjerm på en smarttelefon. Ord med mange stavelser anses som vanskelige å lese. Unngå disse så langt det er mulig.

Noen ganger handler artikler om noe som er vanskelig å forklare. Dette krever ofte mer avansert ordforråd. I slike tilfeller må du sørge for at setningene og avsnittene dine ikke blir for lange. Dette er noe som leserne dine vil like.

Fokuserer du på et nisjemarked gjør som oftest vanskelige ord mindre nytte en riktige nøkkelord. Husk at det viktigste er at nøkkelordet du ønsker å sette fokus på passer inn i artikkelen.

Riktig nøkkelordsanalyse vil gi deg bedre alternativer for vanskelige nøkkelord.

Tips 4: Bruk overgangsord

Tips 4 Bruk overgangsord

Ved å benytte riktige overgangsord eller signalord om du vil, kan du gjøre innholdet ditt mer lesbar. Overgangsord er ord som fordi, viktigste, derfor eller foruten det. Dette gir leserne dine retning. Disse ordene vil gi signaler om at noe dukker opp. Hvis du skal oppsummere benytter du første, andre, tredje osv. Ønsker du å sammenligne skriver du samme, mindre, heller, mens, eller enten. Skal du konkludere bruker du derav, følgelig eller derfor.

Å benytte overgangsord er nesten det samme som å støpe ordene til hverandre. Forholdet mellom to setninger blir tydelig. Leserne vil forstå innholdet ditt mye bedre hvis du bruker disse ordene ordentlig.

Tips 5: Bruk variasjon!

Tips 5 Bruk variasjon!

For at et innlegg skal være attraktivt for en leser bør det være variert. Unngå å gjenta deg selv. Veksle mellom lengre avsnitt, og kortere setninger. Prøv å bruke synonymer hvis det samme ordet går igjen ofte. Mange bruker ordene og eller for mye. Bland heller disse ordene med også og dessuten. Dette vil gjøre skrivingen din mer attraktiv, ikke minst mer lesbar.

Sørg for god struktur og flyt

For å skrive lettleselige artikler, er det viktig å ha en god struktur og flyt i teksten. En god struktur gjør det enklere for leseren å forstå hva artikkelen handler om, mens god flyt gjør at leseren enklere kan følge med på hva som skjer i teksten.

Det er flere måter å skape god struktur og flyt i teksten på. En enkel måte er å benytte seg av overskrifter og mellomtitler. Dette gjør det enklere for leseren å finne frem til det som er relevant for dem, og gir samtidig en oversikt over hva artikkelen handler om.

En annen måte å skape god struktur og flyt i teksten på, er å benytte seg av avsnitt. Avsnittene bør være korte og inneholde kun ett hovedtema. Dette gjør det enklere for leseren å følge med på hva som skjer i teksten, og gjør det samtidig enklere å finne frem til det som er relevant for dem.

Det er også viktig å ha en god rød tråd gjennom hele teksten. Dette betyr at det må være en sammenheng mellom alle avsnittene og overskriftene, og at teksten må ha en klar struktur. En god rød tråd gjør det enklere for leseren å forstå hva artikkelen handler om, og gjør det samtidig enklere å følge med på hva som skjer i teksten.

Til slutt er det viktig å bruke gode overganger mellom avsnittene. Dette kan gjøres ved å benytte seg av bindeord og emnekoblinger. Dette gjør at teksten får bedre flyt, og gjør det enklere for leseren å følge med på hva som skjer i teksten.

Relatert: Intern lenking, On page SEO teknikker

Inkluder visuelle elementer

Å inkludere visuelle elementer i en artikkel kan hjelpe leseren til å forstå innholdet bedre og gjøre artikkelen mer engasjerende. Det finnes flere måter å inkludere visuelle elementer på, inkludert bilder og infografikk.

Bruk Av Bilder

Bilder kan være en effektiv måte å formidle informasjon på. De kan hjelpe leseren til å forstå komplekse ideer og konsepter på en enkel måte. Når man inkluderer bilder i en artikkel, bør man sørge for at de er relevante og av høy kvalitet. Bilder som er for små eller av lav kvalitet kan gjøre artikkelen mindre engasjerende og vanskeligere å lese.

Bruk Av Infografikk

Infografikk er en annen måte å inkludere visuelle elementer på i en artikkel. Infografikk kan være spesielt nyttig når man ønsker å formidle statistikk eller andre typer data på en enkel måte. Infografikk kan også hjelpe leseren til å se sammenhenger og trender på en visuell måte. Når man inkluderer infografikk i en artikkel, bør man sørge for at den er enkel å lese og forstå. For eksempel kan man bruke farger og ulike symboler for å gjøre det enklere å se sammenhenger og trender.

Generelt sett kan inkludering av visuelle elementer gjøre en artikkel mer engasjerende og lettleselig. Det er viktig å velge visuelle elementer som er relevante for innholdet og av høy kvalitet. Ved å inkludere visuelle elementer kan man gjøre en artikkel mer tilgjengelig og engasjerende for leseren.

Relatert:

Måling av SEO-suksess og analyserapportering

Teknisk SEO

Oppsummering

Hvis du vil at leserne skal komme seg igjennom hele artikkelen din, må du sørge for at den er lett å lese. Ikke gjør det vanskeligere enn du må. Unngå lange setninger og skrive klare avsnitt. Det finnes en rekke verktøy der ute som kan hjelpe deg med å skrive mer lesbar tekst. Disse verktøyene hjelper deg også med å sjekke om skrivingen din er SEO vennlig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg i gang med å bli en mester på godt innhold. Dette vil øke trafikken til nettsiden din.

Du vil få gjentagende besøk og konverteringsfrekvensen vil gå opp.

Ofte stilte spørsmål

Hva er de viktigste elementene i en godt skrevet artikkel?

En godt skrevet artikkel har flere viktige elementer.

Det er viktig å ha en klar og tydelig tittel som gir leseren en god idé om hva artikkelen handler om. Videre bør artikkelen ha en engasjerende introduksjon som fanger leserens oppmerksomhet og gjør at de ønsker å lese videre. Artikkelen bør også ha en tydelig struktur og være godt organisert, med klare overskrifter og avsnitt. Til slutt bør artikkelen ha en konklusjon som oppsummerer hovedpoengene og gir leseren noe å tenke på.

Hvilke teknikker bidrar til å gjøre en artikkel mer engasjerende for leserne?

Det er flere teknikker som kan bidra til å gjøre en artikkel mer engasjerende for leserne. En av de viktigste teknikkene er å bruke en personlig og engasjerende tone. Det kan også være lurt å bruke konkrete eksempler og historier for å illustrere poengene. Videre kan bilder og grafikk bidra til å gjøre artikkelen mer visuelt appellere til leserne. Til slutt kan det være lurt å inkludere spørsmål og oppgaver som leserne kan engasjere seg med.

Hvordan strukturerer man en artikkel for å forbedre lesbarheten?

For å forbedre lesbarheten i en artikkel er det viktig å ha en klar struktur. Artikkelen bør ha en tydelig introduksjon som gir leseren en god idé om hva artikkelen handler om. Deretter bør artikkelen ha flere klare overskrifter som deler opp teksten i mindre deler. Hvert avsnitt bør også ha en tydelig overskrift som beskriver hva avsnittet handler om. Til slutt bør artikkelen ha en konklusjon som oppsummerer hovedpoengene.

Hva bør man unngå når man skriver artikler for å holde leserens oppmerksomhet?

For å holde leserens oppmerksomhet er det viktig å unngå lange og kompliserte setninger. Det kan også være lurt å unngå faguttrykk og jargong som leserne kanskje ikke forstår. Videre bør man unngå å gjenta seg selv eller å bruke for mye tid på mindre viktige detaljer. Til slutt bør man unngå å skrive for mye tekst uten bilder eller grafikk som kan bidra til å bryte opp teksten.

Hvordan kan man effektivt introdusere et emne i en artikkel?

For å effektivt introdusere et emne i en artikkel er det viktig å fange leserens oppmerksomhet fra starten av. En god måte å gjøre dette på er å bruke en personlig og engasjerende tone. Det kan også være lurt å bruke konkrete eksempler og historier for å illustrere poengene. Videre kan det være lurt å inkludere spørsmål eller utfordringer som leserne kan engasjere seg med.

På hvilke måter kan man avslutte en artikkel for å etterlate et varig inntrykk?

For å etterlate et varig inntrykk kan det være lurt å inkludere en oppsummering av hovedpoengene i artikkelen. Det kan også være lurt å avslutte med en sterk konklusjon som gir leseren noe å tenke på eller handle på. Videre kan det være lurt å inkludere en oppfordring til handling eller å gi leseren mulighet til å lære mer om emnet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Andre artikler
GOOGLE ANALYTICS
Hva er Google Analytics?

Google Analytics er en kraftig webanalysetjeneste som gir innsikt i hvordan brukere samhandler med nettsteder og apper. Implementering av Google Analytics kan være en utfordring

Les mer »