Personvern

Personvern

Informasjon om behandlingsansvarlig:

Denne personvernerklæringen viser hvordan Adseo AS samler inn og behandler nettbaserte personopplysninger fra http://adseo.no.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er administrerende direktør i Adseo AS.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt. I tillegg gir erklæringen generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har som registrert.

Formålet med behandlingen: Nettstatistikk ved bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i nettleseren til datamaskinen som du benytter når du besøker redmeida.no. Ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler kan endres i nettleseren. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Adseo AS samler inn personopplysninger som knytter seg til kategorien: Online identifiers, herunder cookie identifiers, internet protocol addresses, device identifiers og client  identifiers.

Formålet med behandlingen er å utarbeide statistikk og sammenstille rapporter som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men adressen blir anonymisert så snart det er teknisk mulig. Avidentifiseringen skjer ved at den den siste oktetten i IPv4-brukernes IP-adresser, og de siste 80 bitene i IPv6-adressene, gjøres om til nuller i minnet så tidlig som det er teknisk mulig. Fullstendige IP-adresser blir dermed aldri registrert. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og dermed ikke kan behandles individuelt.

For å gjøre dette benyttes analyseverktøyet Google Analytics som er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler til formålet som er beskrevet ovenfor. Analyseverktøyet Google Analytics plasserer tre informasjonskapsler på din maskin (_ga _gid _gat). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk i henhold til formålet beskrevet ovenfor, og utløper etter 2 år.

Informasjonen som genereres ved bruk av redmedia.no, inkludert din avidentifiserte IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Overføring til Google er i tråd med de krav som stilles til overføring til tredjeland etter GDPR fordi Google LLC er en  Privacy Shield-bedrift. Når en forespørsel fra redmedia.no kommer inn til Google fra ga.js, analytics.js, _utm.gif eller /collect har vi lagt til parameteren &aip=1 i som tilleggsinformasjon i forespørselen. Igjennom dette har vi aktivert avidentifisering av IP-adresser i Google analytics, som gjør at opplysningene avidentifiseres som beskrevet ovenfor. Adseo AS lagrer på denne måten ikke personopplysninger i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Link til Googles side om personvern

Link til Google sin side for å endre innstillingene for ditt personvern

Den registrertes rettigheter:

Adseo AS er ikke i stand til å identifisere den registrerte. Etter artikkel 11 (2) i GDPR følger det da at bestemmelsene i artikkel 15-20 ikke får anvendelse. Dette er bestemmelsene som regulerer innsyn, retting, sletting, adgangen til å kreve begrenset behandling og retten til dataportabilitet. Vi har ikke identifisert at behandlingen medfører noen ulemper for personvernet til besøkende. Den registrerte har rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger. Retten til å motsette seg behandlingen gjøres ved å endre innstillingene for cookies igjennom å følge denne veilederen. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Den registrerte kan klage til datatilsynet over Adseo AS sin behandling av personopplysningene.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Adseo AS
Martin Linges Vei 25
1364 Fornebu

Epost: hei@adseo.no

ADSEO AS / Org nr: 916 870 337
Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu (Oslo)
+47 958 88 337
hei@adseo.no