Influenser­markedsføring – Et blikk på trenden som former våre forbrukervaner

Influenser­markedsføring – Et blikk på trenden som former våre forbrukervaner

Innholdsfortegnelse

Hva er influenser­markedsføring?

Influenser kommer fra det engelske ordet “influence” som kan oversettes til innflytelse og påvirkning

En influenser kan være alt fra kjendiser til nisjeeksperter. Fellestrekket er at de har en viss mengde følgere og promoterer produkter og tjenester gjennom sosiale medier og andre digitale kanaler. 

Influensermarkedsføring er derfor et samarbeid mellom merkevare og personer med betydelig innflytelse i sine nisjer. 

Historien fra munn-til-munn over til digitale plattformer

Influensermarkedsføring har dype røtter i den tradisjonelle «munn-til-munn» markedsføringen, der forbrukere observerte kjendiser, eller stolte på anbefalinger fra venner og familie. Over tid har denne dynamikken endret seg, spesielt med fremveksten av internett og sosiale medier. Det som startet som kjendiser som samarbeidet med merkevarer, utviklet seg raskt til et mangfold av influensere, fra mikroinfluensere med et mindre, men engasjert publikum, til makroinfluensere med millioner av følgere.

I 1984 kontaktet Nike manageren til Michael Jordan, før hans karriere tok av og dette er kanskje det mest kjente eksemplet på tidlig markedføring via innflytelse.

I perioden 2012 – 2017 brukte Nike over 3 milliarder dollar på markedføring via influensere.

Fremveksten av digitale plattformer og blogging la grunnlaget for flere av dagens mest populære influensere. Emilie Nereng som i dag er en av de mest ettertraktede i det norske markedet, hadde i 2009 den mest leste bloggen i Norge med 3,5 millioner treff på en måned.

– At sosiale medier og innflytelse var blitt et fenomen, bekreftes av Høgskolen i Lillehammer hvor hun i 2010 ble tidenes yngste forelseser med sine 14 år.

Metoder innen influenser­markedføring

Fra tidlig produktplassering og produkteksponering har mediet gått fra “personlig tilstedeværelse” til bruk av bilder og visuelt innhold. 

Nå ser vi at innholdet går i retning av historiefortelling og kortere og lengre formater av video har blitt normen. 

Merkevarene samarbeider nå mer og mer over lengre tid med influensere for å skape mer autentiske og sammenhengende historier rundt produktene, noe som skaper en mer meningsfull forbindelse med forbrukerne.

Hvordan påvirker influensere forbrukere?

Influensermarkedsføring har en dyp innvirkning på forbrukere, og denne påvirkningen strekker seg utover tradisjonelle reklamemetoder. Mekanikken og psykologien bak hvordan influensere påvirker forbrukere er komplekse, men gir innsikt i dynamikken som driver denne effektive markedsstrategien.

1. Tillit og autentisitet

Influensere har ofte en personlig forbindelse med sitt publikum, og denne forbindelsen bygger på tillit. Forbrukere opplever ofte influensere som troverdige, og deres anbefalinger oppfattes som mer autentiske enn tradisjonell reklame. Mekanismen bak dette ligger i det faktum at følgerne oppfatter influensere som jevnbyrdige, og vennskapelige, og derfor er mer mottakelige for deres anbefalinger.

2. Sosial bekreftelse og fellesskap

Å følge influensere gir forbrukerne en følelse av tilhørighet til et fellesskap. Når en influenser fremmer et produkt eller en tjeneste, kan forbrukerne føle at de deler noe spesielt med andre tilhengere. Denne sosiale bekreftelsen styrker deres forbindelse til både influenseren og produktet, og kan føre til økt interesse og kjøpsintensjon.

3. Psykologisk påvirkning av ønsker og behov

Influensere er dyktige til å appellere til følgernes ønsker og behov. Gjennom nøye utformede kampanjer og innhold skaper de en emosjonell forbindelse som går utover produktets egenskaper.

Mekanismen bak dette involverer ofte psykologiske prinsipper som behovet for anerkjennelse, selvforbedring eller tilfredsstillelse av sosiale normer. Influensere plasserer produktene i et kontekst som appellerer direkte til følgerenes indre ønsker, og dermed øker sannsynligheten for at de utfører ønsket handling.

4. Inngangen til aspirasjonsverdenen

Influensere fungerer som portvoktere til aspirasjonsverdenen – en verden der følgerne kan forestille seg å oppnå lignende livsstiler, prestasjoner eller utseende som influenseren selv innehar.

Den psykologiske mekanismen bak dette ligger i ønsket om å etterligne og identifisere seg med personer de ser opp til. Når influensere deler sine liv og erfaringer, blir følgerne dratt inn i en aspirasjonsverden som gir dem en følelse av at produktet kan være nøkkelen til å realisere deres egne ønsker og drømmer.

5. Forsterkning av beslutningsprosessen

Influensermarkedsføring har en tendens til å forsterke beslutningsprosessen til forbrukerne. Ved å gi troverdige anbefalinger og vise produkter i en autentisk sammenheng, reduserer influenserne usikkerheten rundt kjøpsbeslutninger. Dette skaper en følelse av trygghet og gjør at forbrukerne føler seg mer komfortable med å ta steget fra interesse til handling.

Samlet sett er påvirkningen fra influensere på forbrukere et sammensatt samspill av tillit, fellesskapsfølelse, psykologiske prinsipper og aspirasjoner. Denne kombinasjonen gjør influensermarkedsføring til en kraftig strategi som går utover tradisjonelle reklamemetoder og dypt påvirker forbrukeradferden.

Adseo, Emilie Nereng og KEO

At influensermarkedføring har effekt er utenfor enhver tvil. Det er derimot viktig at merkevaren og influenseren er en riktig og god match. Adseo fikk KEO kjøkken som kunde, og matchet opp kunden med matinfluenseren Emilie Nereng. Her er både produktet (kjøkken) og matinfluenser en 100% perfekt match.

I løpet av 2 innlegg opplevde KEO å få 60 bookinger for å tegne nytt kjøkken. Og KEO sin egen instagram økte med 600 følgere på et blunk. 

I løpet av samarbeidet har Emilie levert egne oppskrifter som er publisert på KEO.no og så og si alt av hennes innlegg relatert til mat er utført på et KEO-kjøkken. Dette gir en stor eksponering til hennes mange følgere (234.000 bare på Instagram). KEO kjøkkenet har altså blitt en naturlig og sentral del i hennes egne produksjoner. 

 

Skjermdump fra KEO.no sin kjøkkenseksjon som introduserer Emilie Nereng som ambassadør for merkevaren KEO.
Skjermdump fra KEO sin kjøkkenseksjon.

Autentisitet i en verden av kunstig intelligens

Hvor legger i tilliten når personer som ikke eksisterer evner å bli influensere med millioner av følgere? Miquela har 3,5 millioner følgere på TikTok og er laget av kunstig intelligens (KI/AI).

En annen up-and-coming ikke-eksisterende personlighet er Imma.gram på Instagram, med 395.000 følgere.

Personer som ikke eksisterer i den virkelige verden. Dette skaper en dimensjon som både er interessant og som i fremtiden gjør at autentisitet blir et foretrukket konkurransefortrinn

Med AI vil det fremover dukke opp mange muligheter – samtidig styrkes nok behovet for å vite at det du opplever er ekte. 

En god match mellom produkt, influenser og influenserens publikum er dermed viktig for å sikre at samarbeidet er natulig, ektefølt og med det autentisk og troverdig. Selv om vi står i startgropen inn i en verden som på mange måter fortsatt er ukjent – så er det et trygt anker i å holde oss til det nære og ekte. 

Nye plattformer og nye muligheter dukker opp i form av både VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality)/(Utvidet virkelighet) gir grobunn for nye muligheter både teknologisk, formidling, og innholdsmessig.

Markedsbyråets rolle i miksen

Selv om koblingen her står mellom merkevaren og influenseren, er markedsbyrået rolle også en viktig faktor for suksess.

Byråene kan bistå med strategisk planlegging og målsetninger, forhandlinger med agenter og kontraktinngåelse, matching mellom merkevare og riktig influenser, samt kampanjeadministrasjon, analyse og rapportering.

Markedsbyrået har også en vital rolle for å sikre at markedsføringen henger sammen mellom de forskjellige kanalene og mediene som brukes. Slik at uttrykket og innholdet har en rød tråd, om kampanjen er en print, en butikkposter, TV-reklame eller digital markedsføring.

Influensermarkedsføring er ett verktøy i en verktøykasse hvor merkevareeksponering i sum både skal være positiv og skape vekst.

Veien videre for merkevarer og influensere

Influensermarkedsføring har kommet langt siden Nike slo knute på Michael Jordan sine sko, og området vil fortsette å være en dynamisk kraft innen markedsføring fremover. 

Både merkevarene og influenserene tilpasser seg nye medier, metoder og kanaler, samt endringer innen teknologi og forbrukeradferd. Vi forventer at influensermarkedsføring fortsetter å vokse som en kritisk strategi for å bygge tillit, skape engasjement og fremme produkter og tjenester på stadig nye og unike måter. 

Nisjer og microinfluensere vil vokse i antall og man kan dermed kunne matche produkt og tilbyder ganske fleksibelt og bredt fremover. 

Vi er også sterke i troen på at det autentiske og ektefølte er det ene stabile elementet i en verden av endring. Nye teknologier og nye influensere vil komme og gå – men forbrukerne, selv om man lar seg fascinere av kunstig intelligens, vil fortsette, og kanskje i større grad trekkes mot det ekte og nære.

Skrevet av: 

Frode Heimen

Adseo sin Senior SEO konsulent. 

Ca 20 års erfaring med webutvikling og SEO er han blant de fremste i sitt fagfelt.

Holder til  i vårt satellittkontor i Molde. 

Senior SEO konsulent Frode Heimen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Andre artikler
Google cookies
Consent Mode V2

Hva er det og hvorfor er det viktig for din nettside?  I takt med økende fokus på personvern på nett, har Google introdusert Consent Mode

Les mer »