Facebook statistikk: Brukere i Norge 2023

Facebook statistikk: Brukere i Norge 2023

Innholdsfortegnelse

Facebook er en av de mest populære sosiale nettverkene i verden, og har over 2,2 millioner aktive brukere i Norge.

Plattformen tilbyr en rekke funksjoner som lar brukere dele bilder, videoer, statusoppdateringer og mye mer. I tillegg kan brukere kommunisere med venner og familie over hele verden, og til og med finne nye venner gjennom grupper og arrangementer.

Ifølge sist oppdatert Facebook statistikk har Facebook i 2023 rundet 2 milliarder daglige aktive brukere på verdensbasis.

Dette gjør Facebook til det største sosiale nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Facebook-brukerstatistikk i Norge

Norske brukertall for Facebook Norge

Ifølge en rapport fra Ipsos, hadde Facebook over 2,2 millioner aktive brukere i Norge i 2022. Dette tilsvarer omtrent 41% av den totale befolkningen i landet.

Daglig bruk av Facebook er synkende

Men det er fortsatt en viktig plattform for mange bedrifter og organisasjoner som ønsker å nå ut til et bredt publikum.

Det er verdt å merke seg at antallet daglige aktive brukere på Facebook i Norge er synkende (enligt siste Facebook statistikk), noe som kan skyldes økt konkurranse fra andre sosiale medier-plattformer.

Som f.eks Snapchat og Instagram.

Aldersfordeling

Selv om Facebook-bruk i Norge er utbredt på tvers av aldersgrupper, er det verdt å merke seg at yngre generasjoner i økende grad velger andre sosiale medier-plattformer som Instagram og Snapchat.

  • Aldersgruppen 40-49 år bruker Facebook mest i Norge, ifølge Ipsos-rapporten.
  • Dette er etterfulgt av aldersgruppen 30-39 år
  • Etterfulgt av aldersgruppen 50-59 år.

Regionale trender for Facebook Norge

I følge Ipsos-rapporten for Facebook statistikk har Facebook-brukere i Norge en tendens til å være mer konsentrert i byområder, spesielt i hovedstadsområdet. Dette kan skyldes høyere befolkningstetthet og økt tilgang på internett og mobiltelefoner. Likevel er Facebook fortsatt utbredt i hele landet, og brukes av mennesker fra ulike bakgrunner og regioner.

Brukeratferd på Facebook Norge

Facebook er en av de mest brukte sosiale nettverkene i Norge og verden. Det er derfor viktig å forstå brukeratferden på plattformen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi.

Her er noen viktige statistikker om brukeratferd på Facebook.

1. Engasjementsstatistikk

Engasjement er en viktig faktor for å måle suksessen av en Facebook-kampanje. I Norge var det over 2,2 millioner aktive brukere på plattformen. Dette gjør Facebook til den største sosiale nettverkstjenesten både nasjonalt og internasjonalt.

En rapport fra Website Rating viser at det er over 1,98 milliarder daglige aktive brukere på Facebook over hele verden per 30. september 2022. Dette betyr at Facebook fortsatt er en viktig plattform for markedsføring og engasjement.

2. Populære innholdstyper

Ifølge Hensikt er aldersgruppen 40-49 år den mest aktive på Facebook i Norge. Det er også verdt å merke seg at videoinnhold er den mest populære typen innhold på Facebook. Flere online rapporter viser at Facebook og YouTube fortsatt er de mest populære sosiale medieplattformene i 2022.

TikTok er imidlertid en plattform som vokser raskt med over 1,2 milliarder brukere.

Relatert: Sosiale medier liste 2024

3. Tid brukt på plattformen

Ifølge Facebook statistikk er den gjennomsnittlige tiden som brukes på plattformen varierabel, fra land til land. I Norge bruker Facebook brukerne i gjennomsnitt 41 minutter per dag på platformen.

Dette er en nedgang fra tidligere år, men fortsatt en betydelig tid som kan utnyttes av markedsførere.

Facebooks rolle i digital markedsføring i Norge

Facebook har etablert seg som en av de mest effektive og populære plattformene for digital markedsføring.

Med over 2.2 millioner aktive brukere i Norge og 1.98 milliarder daglige aktive brukere over hele verden, gir Facebook en unik mulighet for bedrifter å nå ut til et bredt publikum.

Annonseringsstatistikk

Ifølge en undersøkelse fra 2022, bruker 94% av bedriftene Facebook som en del av sin digitale markedsføringsstrategi. Videre viser statistikken at Facebook-ads har en gjennomsnittlig klikkrate på 1,59%, som er høyere enn gjennomsnittet for andre digitale annonseringskanaler.

En annen viktig faktor å vurdere når det gjelder Facebook-annonser, er at plattformen gir mulighet for målrettet annonsering.

Dette betyr at bedrifter kan målrette sine annonser til en spesifikk målgruppe basert på faktorer som alder, kjønn, geografisk beliggenhet og interesser.

Dette øker sannsynligheten for at annonsen vil bli sett av personer som faktisk er interessert i produktet eller tjenesten som tilbys.

Det er imidlertid viktig å merke seg at Facebook-annonsering kan være kostbart, spesielt for små bedrifter med begrensede budsjett. Det er derfor viktig å utvikle en strategi som tar hensyn til kostnadene og samtidig maksimerer avkastningen på investeringen.

Relatert: Markedsføring på Facebook

Sammenligning med andre sosiale medier

Brukertall sammenlignet

Facebook er uten tvil det største sosiale nettverket både nasjonalt og internasjonalt. Med over 2,2 millioner aktive brukere i Norge og 1,9 milliarder daglige aktive brukere på verdensbasis er det ingen andre sosiale medier som kan måle seg med Facebook når det kommer til antall brukere.

Snapchat er en annen populær sosial medieplattform som har en betydelig brukermasse i Norge. Per Q2 2021 hadde Snapchat 2 786 000 brukere i Norge, en økning på 75 000 fra fjorårets kvartal. Snapchat er spesielt populært blant unge mennesker, og er kjent for sin funksjon for å dele bilder og videoer som forsvinner etter kort tid.

Instagram er også en populær sosial medieplattform, spesielt blant unge mennesker. Per Q2 2021 hadde Instagram 2,5 millioner brukere i Norge. Plattformen er kjent for å ha en visuell profil der brukere kan dele bilder og videoer, samt følge andre brukere og influensere.

Plattformpreferanser

Selv om Facebook er den største sosiale medieplattformen både nasjonalt og internasjonalt, betyr ikke det nødvendigvis at alle brukere foretrekker denne plattformen. Mange foretrekker andre sosiale medier som Snapchat, Instagram, TikTok eller LinkedIn, avhengig av hvilken type innhold de er interessert i eller hvilken aldersgruppe de tilhører.

Snapchat er spesielt populært blant unge mennesker, mens Instagram er populært blant dem som er interessert i visuelt innhold og følger med på influensere. TikTok har også blitt en populær plattform, spesielt blant yngre brukere, og er kjent for sin korte-videoformat. LinkedIn er en annen populær plattform som er spesielt rettet mot profesjonelle nettverk og jobbsøkere.

Det er derfor viktig å ha en god forståelse av hvilke sosiale medier som er populære blant målgruppen man ønsker å nå, og tilpasse innholdet deretter.

Fremtidige Facebook statistikk, prognoser og trender

Enligt statistikk forventes Facebook å fortsette å være en av de mest populære sosiale medieplattformene i både Norge og verden i årene som kommer.

På verdensbasis har Facebook rundet 1,9 milliarder daglig aktive brukere per 2022, ifølge Website Rating.

En trend som har blitt sett de siste årene er at yngre generasjoner i økende grad velger å bruke andre sosiale medieplattformer som Instagram, TikTok og Snapchat fremfor Facebook.

Dette kan føre til at Facebooks brukerbase i disse aldersgruppene vil synke i fremtiden.

Samtidig fortsetter Facebook å utvikle seg og tilby nye funksjoner som kan tiltrekke seg nye brukere og holde på eksisterende brukere. For eksempel har Facebook lansert funksjoner som Marketplace, Watch og Facebook Gaming som kan være attraktive for ulike brukergrupper.

Det er også verdt å merke seg at Facebook har støtt på en del utfordringer de siste årene, spesielt når det gjelder personvern og sikkerhet.

Det er derfor mulig at Facebook vil oppleve en nedgang i brukere dersom de ikke klarer å adressere disse utfordringene på en tilfredsstillende måte.

Takk for at du leste vår artikkel om Facebook statistikk. Vi oppdaterer denne artikkelen når det kommer ny Facebook-statistikk og oppdateringer. Bokmerk denne siden og lenke til den for å besøke denne siden igjen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Andre artikler
Google cookies
Consent Mode V2

Hva er det og hvorfor er det viktig for din nettside?  I takt med økende fokus på personvern på nett, har Google introdusert Consent Mode

Les mer »