Ordliste Digital Markedsføring

Ordliste digital markedsføring

Det er ikke alltid lett å forstå hva man snakker om i dagens moderne digital markedsføring. 

arrow down

digital markedsføring

Det er ikke alltid lett å forstå hva man snakker om i dagens moderne digital markedsføring. Man benytter terminologi som CTA, flukt frekvens, optimalisering og nøkkelords analyse med mer. Derfor har vi laget en ordbok som forklarer mange av forkortelsene og ordene som vi ofte benytter. Disse betegnelsene er ikke alltid kjent for våre kunder, så god lesning!

404

Dersom du får opp en side hvor det står 404 er det en feilkode som nettlesere får om URL-adressen man ber om ikke eksisterer. 404 feil skjer når man trykker på en lenke til en nettside som har endret eller fjernet undersiden som linken viser til.

Dersom siden faktisk ikke eksisterer lengre bør man lage en informativ 404-side som forklarer hvorfor man får opp denne feilmeldingen. Det er ikke anbefalt å videresende 404-feilkode til startsiden da det vil være misvisende for brukeren. Det vil også slå negativt ut i søkemotoroptimaliseringen.

A/B testing

A/B testing betyr at man tester to tilsynelatende like elementer for å fremme det samme budskapet. Det kan for eksempel være en annonse, en landingsside, en knapp og lignende som man tester mot hverandre med en ulik variabel. Variabelen i en annonse kan være ett ulikt bilde, ulik farge på knappen eller en forskjellig overskrift. Etter å ha satt opp A/B testen går man live og evaluerer responsen som man får i form av klikk, likes, osv.

Resultatet av A/B testen vil bestemme om det er A eller B som vinner. Etter at man har gjennomgått resultatene av A/B testen kan man lage videre strategi. A/B testing bør gjøres kontinuerlig for å sikre at du alltid oppnår de best mulige resultatene for din markedsføring.

Alt Tekst/Alternativ tekst.

Ettersom datamaskiner ikke kan se og tolke bilder bør, og skal, du bruke Alt tekst på alle bilder på en nettside. Dette gjør at Google og de som benytter hjelpemidler for synshemmede vil få informasjon om bildet selv om de ikke fysisk kan se det.

B2B

“Business to business”. Uttrykket B2B benyttes for bedrifter som bare tilbyr sine produkter til andre bedrifter. Typisk eksempel på en handel som skjer B2B er grossister som selger til leverandører.

B2C

“Business to customer” eller “Business to consumer”. Uttrykket B2C benyttes for bedrifter som tilbyr sine produkter og tjenester til individer.

Betalt søk

Betalt søk er annonsering i søkemotorene. Betalt søk stammer fra det engelske begrepet Search Engine Marketing (SEM). Ved betalt søk blir man som regel bare belastet per klikk på annonsene. Det vil si at man i utgangspunktet bare betaler for dem som viser interesse for våre produkter eller tjenester. Betalingsmodellen som benyttes kalles ofte for pay-per-click som forkortes PPC.

Bing

Bing er navnet på søkemotoren til microsoft og benyttes som standard om man bruker nettleserne internet explorer eller edge.

Bing Ads

Bing Ads var navnet på annonseverktøyet til Microsoft som benyttes i deres søkemotor Bing. Bing Ads er tilsvarende som Google sitt annonseverktøy Google Ads. Bing Ads har byttet navn og heter i dag Microsoft Ads.

Convertion Rate Optimizing

Hva er CRO? CRO er en systematisk metode man jobber på for å øke andelen av besøkende til en nettside som konverterer til å bli kunde ved for eksempel kjøp i nettbutikk eller utfører en annen forhåndsdefinert handling (for eksempel benytter kontaktskjema, melder seg på nyhetsbrev eller andre delmål).

Konverteringrateoptimalisering er definert med bakgrunn i nettstedet sitt unike mål og KPIer. Bakgrunnen for metoden er basert på brukertesting og analyse av nettsiden.

Cookie

Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin når du besøker en nettside. De gjør ett opptak av din aktivitet i nettleseren og lagrer informasjonen. For eksempel gjør en cookie slik at du ikke behøver å logge inn hver gang du skal ha tilgang på ett webområde, nettbutikk eller en nettside. De benyttes også for å gjøre målrettet markedsføring i form av å vise relevante annonser for de som har besøkt en bestemt nettside.

CMS

“Content Management System”, er benevnelsen på verktøyet som benyttes i bakgrunnen for å publisere ny hjemmeside. Ett CMS er en publiseringsløsning som brukes for å bygge, vedlikeholde og oppdatere nettsider. De er designet for å la deg publisere innhold så enkelt som mulig. To eksempler på de mest brukte CMSene er WordPress og Joomla.

CPC

“Cost-per-click”, kostnad per klikk på norsk. CPC sier hvor mye ett klikk koster deg som annonsør. En av strategiene ved annonseringen er å optimalisere annonsene for å få en lavest mulig CPC slik at man får flest mulig klikk ut av budsjettet.

CPM

“Cost-per-thousand-impressions” eller “Cost-per-mille”, kostnad per tusen visninger på norsk. Ved bruk av denne bud strategien setter man en pris som man er villig til å betale per tusen visninger av annonsen. CPM er en veldig vanlig form å by på når man benytter seg av bannerannonser.

CTR

«Click-through-rate», klikkrate på norsk. CTR er prosentandelen av brukere som har klikke på en annonse i sammenheng med hvor mange ganger en annonse har blitt vist. Dersom en annonse har hatt 1000 visninger og CTR = 10 % vil det si at 100 personer har klikket på annonsen. En høy CTR viser ofte at budskapet i annonsen er relevant.

CTA

«Call-to-action» er en knapp, link, bilde, tekst eller lignende som er klikkbart og ber om at du som bruker skal foreta deg en handling. For eksempel kan det være en tekst på en knapp som sier kjøp nå, les mer, last ned her, bestill eller lignende. Merk det dette begrepet da det er ett viktig element på nettsider for å påvirke brukerne til å foreta en konvertering i stedet for å bare forlate nettsiden din.

E-commerce

Netthandel på norsk. For de som har nettbutikk eller webshop bør man alltid ha implementer konverteringssporing. Se også ny hjemmeside.

Facebook Pixel

Facebook pixel er en kode som implementeres på en nettside på samme måte som Google Analytics. Facebook pixel er Facebook sitt måleverktøy som sjekker om besøkende på nettsiden er logget inn i Facebook, Instagram eller WhatsApp og benytter seg av denne dataen til å spre brukeren.

Facebook vet dermed hva brukerne gjør også når de er utenfor facebook.com, instagram appen også videre. De fleste bruker Facebook på mobil og desktop og derfor har Facebook sannsynligvis den beste kryss-enhets-sporingen av alle tilgjengelige plattformer.

Facebook Pixel gir deg 3 store fordeler.

Retargeting gjør at man kan vise annonser mot personer som har besøkt ett nettsted eller brukt en app. Det er også mulig å gjøre retargeting basert på adferd om brukere som kun har lagt produkter i handlekurven eller besøkt båt-relaterte produkter i nettbutikken.

Attribusjon: Facebook registrerer hvor mange som gjør en forhåndsdefinert handling (konvertering) etter å ha sett eller klikket på en annonse. Man kan derfor bruke denne dataen som tillegg til Google Analytics tall når man setter opp mediemiks og budsjetter.

Optimalisering: Man kan bruke facebook til å finne personene som har størst sannsynlighet til å foreta ett kjøp (konvertering).

Frekvens Styring

Frekvensstyring vil si at man bestemmer hvor mange ganger en annonse skal bli vist i løpet av en time, dag, uke, måned osv.

Flukt Frekvens / bounce rate

Fluktfrekvens er raten angitt i prosent av besøkende til nettsiden som forlater den uten å foreta en handling. En handling kan være angitt som sidevisning, lasting av skjema, klikk på en knapp eller lignende. En flukt frekvens har en varighet på 0 sekund. En flukt frekvens kan også være en bruker som kommer inn på siden og er inaktiv i 30 minutter.

Om en bruker har navigert seg igjennom siden og klikker seg ut etterpå vil det ikke telle som en bounce/flukt. Dersom man har en god og relevant nettside vil man ha en lav fluktfrekvens. Hvis flukt frekvensen er så høy som 80-90 % bør man vurdere å gjøre endringer for å beholde de som besøker nettsiden din lengre.

GDPR

The General Data Protection Regulation er personvernforordningen som trådte i kraft 25 mai 2018. Personvernforordningen er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger.

Google Ads eller Google Adwords

Google sitt annonseringsverktøy het tidligere Google AdWords, nå heter det Google Ads. Ved å bruke Google Ads kan man annonsere i søkemotoren til Google og displaynettverket ved å bruke tekst annonser, bildeannonser og videoannonser. Displaynettverket til Google kalles gjerne GDN og består av YouTube, nettsider og mediehus som for eksempel Aller Media og Amedia som har gjort sitt varelager tilgjengelig i en stor børs.

Google Ads gir det statistikker på visninger, klikk, konverteringer med mer. Du kan selv velge hvilke nettsider og søkeord som du ønsker å annonsere på. Google Ads gir deg også full kontroll på dine kostnader ettersom du kan sette ett definert budsjett. Google ads baserer seg i utgangspunktet på to faktorer.

1. Hva man er villig til å betale per klikk. Og

2. Hvor mange kvalitetspoeng man har. Disse to faktorene avgjør i all hovedsak plasseringen i søkeresultatet på de angitte søkeordene.

Google Analytics

Google har sitt eget måleverktøy som ofte bare kalles GA. Google Analytics måler og rapporterer trafikken på en nettside eller en nettbutikk. Google Analytics gir god innsikt på hvordan man kan forbedre nettsiden, generere mer trafikk og mer konverteringer. GA er ett av de mest brukte verktøyene for å måle nettsidetrafikk i dag. Google Analytics kan også implementeres på hvilken som helst nettside uavhengig av nettsiden sitt CMS. Se også Hva er SEO: Statistikk

Konvertering

En konvertering skjer når en person foretar en ønsket handling. Dette kan for eksempel være ett salg, innsending av kontaktskjema, nedlasting av en fil eller påmelding til nyhetsbrev. Ofte setter man en verdi på konverteringen slik at man letter kan avgjøre om annonsen fører til en konvertering og hvor mye man tjener på det. Dersom man har nettbutikk kan man sette opp e-commerce løsningen i Google Analytics og måle salene i kroner og øre.

Konverterings rate eller Conversion Rate

Konverteringsraten er kalkulert basert på hvor mange mennesker som foretar en handling av de som klikket på annonsen.

Landingside

En landingsside er den første siden som man ser eller “lander på” når man kommer inn på et nettsted. Som regel tenker man at forsiden alltid er landingssiden, men det er mange ulike sider på et nettsted som har godt innhold som kan komme frem ved søk på de ulike søkemotorene. Derfor kan alle sidene på ett nettsted fungerer som landingssider.

Landingside for kampanje

Hva er en kampanje landingsside? En kampanjelandingside er en spesiallaget nettside for å være relevant i forhold til annonseringen man foretar. Som regel inneholder en kampanjelandingside ett produkt, produktinformasjon og en CTA knapp.

Microsoft Ads

Microsoft ads er annonseverktøyet for å kunne vise annonser på våre produkter og tjenester i Microsoft sin søkemotor. Plasseringen i søkeresultatet baserer seg på betaling og kvalitetspoeng for å sikre relevant annonsering mot brukerne.

Målgruppe

En målgruppe er de potensielle menneskene som du når ut til med annonsene dine.

Reach

Reach er også kalt rekkevidde på norsk. Reach er altså det antall mennesker som man når ut til når man annonserer. Dersom man gjør en ren branding kampanje er det naturlig å ha reach som ett av målene da mann ønsker å nå ut til så mange som overhodet mulig. Reach benevner ofte det antall mennesker som har sett annonsen i motsetning til visninger som ikke tar hensyn til om ett menneske har sett annonsen 1 eller 100 ganger. Se også Reach Vs Impressions.

ROI

ROI står for Return On Investment. På godt norsk kaller sier man at ROI er det som du sitter igjen med etter investeringen. ROI er en viktig faktor å ta hensyn til i all markedsføring da den ofte er med på å bestemme hvilke kanaler, man skal benytte i mediemiksen og hvor mye man har å rutte med i markedsbudsjettet. Ved å ha sporing på data kan man ofte se hva man sitter igjen med i forhold til investeringen man foretar.

Synlighet

«Impression» på engelsk. Visninger på norsk. Visninger er det antall ganger annonsen eller facebook posten har blitt vist. Visningstallet er uavhengig av om det er vist flere ganger til samme person. Antall visninger kan derfor ofte være mye høyere enn det antall mennesker man skulle nå i den definerte målgruppen for annonsen. Dette skyldes som regel at annonsen har blitt vist flere ganger til samme bruker. Man kan ofte styre dette ved å sette frekvensstyring på annonsen. Se også søkemotoroptimalisering i Google.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Bruk skjemaet for å komme i kontakt med oss

ADSEO AS / Org nr: 916 870 337
Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu (Oslo)
+47 958 88 337
hei@adseo.no