Startup questions

Startup questions

startup
questions

Thank you for becoming a customer of Adseo.

In order for us to be able to deliver the best possible service, it would be very nice if you could answer the questions below as quickly as possible.

arrow down
 • * Hvilke tjenester og eller produkter leverer/selger dere? Viktig her er å svare på de som ikke kommer frem under produkter pr idag.
 • * Hvilke tjenester/produkter tjener dere best eller mest på? Prioriter gjerne hvilke som er viktigst med tanke på fortjeneste og eller suksess? Tenk gjerne topp 5 eller topp 10.
 • * Har dere nye tjenester/produkter dere skal rulle ut eller som fortjener mer fokus?

 • * Hvordan ser vanlige salgsprosesser ut? Beskriv gjerne de forskjellige.
 • * Hvordan er tilbuds prosessene? Fordeler, ulemper, har dere tenkt til endre måten dette gjøres på pr i dag?

 • * Hvem er målgruppen(e)?
 • * Hvem når dere bra?
 • * Er det noen dere ikke når bra, eller ønsker å nå ut til?
 • * Klarer dere å beskrive forskjellige kunder, kan vi gi de noe kjennetegn og særegenheter (2-5 viktigste).

 • * Hvem er konkurrenten deres? Gjerne URLer
 • * Prøve å svare kort på hva gjør de bedre enn dere? Leverer de noe dere ikke gjør? Og vice-versa.
 • * Hvilke tjenester/produkter skiller dere ut fra andre?

 • * Hva ønsker dere å oppnå?
 • * Hvorfor?

 • * Hvilke sider er de viktigste?
 • * Hva tror dere trenger mest fokus eller gir mest positiv effekt (prioritert gjerne rekkefølge)?

 • * Hvor er dere i prosessen med ny logo. Har dere skisser eller gjort noe i forhold til dette? Det er fordelaktig om vi kan få innsyn i dette

 • * Har dere gjort noe internt?
 • * Strektegninger, skisser, wire-frames?
 • * Analyse kvantitativ eller kvalitativ?
 • * Hvilke problemer / utfordringer har dere med dagens løsning?
 • * Hva er bra med dagens løsning?
 • * Support henvendelser/kontaktskjema? Hvilke henvendelser går igjen i henvendelser til bedriften.

 • * Hvem er i prosjektgruppen?
 • * Hvem er beslutningstakere?
 • * Stakeholders, er det personer utenfor prosjektgruppen vi må avstemme/ avsjekke med( produktinfo, juridisks, eller teknisk info)?
 • * Andre nøkkelpersoner: Er det noe vi burde benytte eller ta med i ulike faser. Spesialister på tjenester/produkter med Kompetanse og kunnskap? Hvis flere skriv navn og kompetansefelt sammen?
 • * Bruker testing feedback: Kan vi kontakte kunder i forbindelse med brukertesting eller intervjue i forkant for å få kundens opplevelse?

 • ADSEO AS / Org nr: 916 870 337
  Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu (Oslo)
  +47 958 88 337
  hei@adseo.no