Project Description

I trygge hender hos Ibsensykehusene

IbsenSykehusene er en liten gruppe av private sykehus. De har ingen intern markedsføringsavdeling. Våre analyser viste at de brukte for mye på Google annonsering i forhold til effekt, hadde manglende oversikt og dermed ikke den graden av kontroll de ønsket.

De ønsket derfor å optimalisere den digitale strategien sin, finne en partner å spille balle med som kunne komme med konstruktive innspill, og få bedre avkastning på markedsføringsbudsjettet.

Etter at Ibsensykehusene inngikk et samarbeid med Adseo har de økt trafikken til hjemmesidene, fått en mere målrettet og effektiv Google annonsering, og utnytter dermed budsjettene sine langt bedre. De får mer igjen for hver markedsføringskrone. Det har åpnet for at de kan teste ut nye konsepter i mye større grad.

 

Etter 3 måneder samarbeid med Adseo har Ibsensykehusene økt trafikken til nettsiden sin med 93% og antall konverteringer til klinikken har økt med 203%. 

Ibsensykehusene opplever nå at nettsiden konverterer bedre enn noen gang. Trafikken fra Google er kraftig forbedret gjennom optimaliseringer av konto, og Sosiale medier er nå en blitt en viktig kanal i den totale markedsføringen til Ibsensykehusene.

___________________________________________________________________________

Ibsensyhusene satte pris på Adseo sin fleksibilitet, at dere lyttet til oss, og at vi kunne være premissleverandører. Det å finne en rådgiver som samtidig er partner har vært viktig.

Videre forklarer Daglig Leder Leif Næss at det er klart at man er usikker på effekten av nye tiltak. Imidlertid har Adseo løst dette ved at de tester ut nye opplegg. Man kan evaluere effekt og finjustere. Dette er en fleksibel modell som passer oss svært bra gitt den fasen Ibsen Sykehusene er i.

Adseo lytter til oss, forstår utfordringene og kom med forslag til løsninger som var i tråd med våre rammer.

___________________________________________________________________________

Vi har fått de resultatene vi ønsket med en gang. Vi har samarbeidet om å nå resultatene, og det har fungert meget godt.

Vi har hatt umiddelbar, målbar effekt av de tiltakene vi har igangsatt.

Leif Næss

Daglig Leder I Spesialist i kirurgi I Ibsen Sykehusene