Oppstartsspørsmål

Oppstartsspørsmål

Oppstarts-
spørsmål

Takk for at du har blitt kunde i Adseo.

For at vi skal kunne levere en best mulig tjeneste, er det veldig fint om du kan besvare spørsmålene nedenfor så raskt som mulig.

arrow down
 • * Hvilke tjenester og eller produkter leverer/selger dere? Viktig her er å svare på de som ikke kommer frem under produkter pr idag.
 • * Hvilke tjenester/produkter tjener dere best eller mest på? Prioriter gjerne hvilke som er viktigst med tanke på fortjeneste og eller suksess? Tenk gjerne topp 5 eller topp 10.
 • * Har dere nye tjenester/produkter dere skal rulle ut eller som fortjener mer fokus?

 • * Hvordan ser vanlige salgsprosesser ut? Beskriv gjerne de forskjellige.
 • * Hvordan er tilbuds prosessene? Fordeler, ulemper, har dere tenkt til endre måten dette gjøres på pr i dag?

 • * Hvem er målgruppen(e)?
 • * Hvem når dere bra?
 • * Er det noen dere ikke når bra, eller ønsker å nå ut til?
 • * Klarer dere å beskrive forskjellige kunder, kan vi gi de noe kjennetegn og særegenheter (2-5 viktigste).

 • * Hvem er konkurrenten deres? Gjerne URLer
 • * Prøve å svare kort på hva gjør de bedre enn dere? Leverer de noe dere ikke gjør? Og vice-versa.
 • * Hvilke tjenester/produkter skiller dere ut fra andre?

 • * Hva ønsker dere å oppnå?
 • * Hvorfor?

 • * Hvilke sider er de viktigste?
 • * Hva tror dere trenger mest fokus eller gir mest positiv effekt (prioritert gjerne rekkefølge)?

 • * Hvor er dere i prosessen med ny logo. Har dere skisser eller gjort noe i forhold til dette? Det er fordelaktig om vi kan få innsyn i dette

 • * Har dere gjort noe internt?
 • * Strektegninger, skisser, wire-frames?
 • * Analyse kvantitativ eller kvalitativ?
 • * Hvilke problemer / utfordringer har dere med dagens løsning?
 • * Hva er bra med dagens løsning?
 • * Support henvendelser/kontaktskjema? Hvilke henvendelser går igjen i henvendelser til bedriften.

 • * Hvem er i prosjektgruppen?
 • * Hvem er beslutningstakere?
 • * Stakeholders, er det personer utenfor prosjektgruppen vi må avstemme/ avsjekke med( produktinfo, juridisks, eller teknisk info)?
 • * Andre nøkkelpersoner: Er det noe vi burde benytte eller ta med i ulike faser. Spesialister på tjenester/produkter med Kompetanse og kunnskap? Hvis flere skriv navn og kompetansefelt sammen?
 • * Bruker testing feedback: Kan vi kontakte kunder i forbindelse med brukertesting eller intervjue i forkant for å få kundens opplevelse?

 • ADSEO AS / Org nr: 916 870 337
  Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu (Oslo)
  +47 958 88 337
  hei@adseo.no